DIETHERM S.A.
ul. Rumiana 7A
02-956 Warszawa

NIP: 951-11-42-651

REGON: 010058820

NR KRS: 0000106738
Właściwy Sąd Rejestrowy : XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:  2 003 200,00 zł

 

Terminy Walnych Zgromadzeń

Data: 28.08.2020 r. godz. 12:00 Data: 17.09.2021 r. godz. 11:00 Data: 24.06.2022 r. godz. 11:00

Data i godzina: 28 sierpień 2020 godz. 12:00

Miejsce: Siedziba spółki Dietherm S.A.

Adres: Rumiana 7A, 02-956 Warszawa

Data i godzina: 17 wrzesień 2021 godz. 11:00

Miejsce: Siedziba Kancelarii Majchrzak Marek, Pieper Tomasz Kancelaria Notarialna S.C.

Adres: Polna 22 lok.13, 00-630 Warszawa

Data i godzina:  24 czerwca 2022 godz. 11:00

Miejsce: Siedziba Kancelarii Majchrzak Marek, Pieper Tomasz Kancelaria Notarialna S.C.

Adres: Polna 22 lok.13, 00-630 Warszawa

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji

Pierwsze Wezwanie

Wzywamy wszystkich akcjonariuszy spółki Dietherm S.A. do złożenia akcji w celu jej dematerializacji zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086; dalej: nowelizacja) do dnia 30 września 2020 roku w siedzibie spółki tj. u. Rumiana 7A, 02-956 Warszawa.

Statut spółki Dietherm

 

PDF

Sprawozdanie finansowe

Rok 2019 Rok 2020

Opinia biegłego rewidenta

Rok 2019 Rok 2020

Sprawozdanie Zarządu

Rok 2019 Rok 2020

Propozycje uchwał na WZA

Rok 2019 Rok 2020
  • Pliki zabezpieczone hasłem. Każdy członek rady nadzorczej i akcjonariusz otrzyma do nich indywidualny dostęp.